Връщане и замяна

ДОСТАВКА ДО 7 РАБОТНИ ДНИ (ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ СРОКА МОЖЕ ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕН)

Моля, уведомете ни с обаждане на 0888 807969, ако закупената от Вас стока не отговаря на очакванията Ви и искате да я върнете или замените.

Артикулите трябва да бъдат със запазен добър търговски вид – да не са носени, прани, гладени, зацапани и др., с оригинална опаковка, етикет и касова бележка.

Ако стоката е с фабричен дефект, стойността и се възстановява на клиента.

Ако стоката не отговаря на размера или не ви удовлетворява, траспортните разходи се заплащат от страна на клиента.

Цветовете на стоките може да варират в зависимост от устройството, на което разглеждате нашите снимки.

Таблицата с размери е ориентировъчна, всяка дреха е с различна кройка и е възможно леко разминаване в см.

––––––––––––––––––

При ОТКАЗ от договора за закупена стока, моля имайте предвид, че пратката трябва да бъде изпратена с наложен платеж и опция „Преглед”.

Приложение 7 към чл. 47, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25,07,2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 • Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 • Имате право да се откажете от настоящия договор в срок от 14 дни
 • Срокът за отказ е 14 дни считано от дата на която Вие или трето лице, различно от Превозвача и посочено от вас сте влезли във владение на стоките
 • Действие на отказа: Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичане на 14-дневния срок. Ще трябва да поемете преките разходи при връщане на стоката. Отговаряне единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ВАЖНО: При отказ на стоката задължително добавете и касовият бон издаден от Еконт.

При ЗАМЯНА на закупена стока имайте предвид, че пратката трябва да бъде изпратена без наложен платеж и с платена доставка.

Вие може да замените получената от вас стока в следните случаи:

 • Ако желаете да замените размера на поръчаният от Вас артикул с друг, попълнете бланката за замяна и я изпратете на посочения адрес заедно с артикула. След получаването на върнатия артикул в рамките на 7 – 10 работни дни, ние ще изпратим новия с желание от вас размер.

Трябва да имате предвид, че куриерската услуга ще бъде заплатена от Вас и в двете посоки.

ВАЖНО: При замяна на стоката задължително добавете и касовият бон издаден от Еконт и върнете пратката без наложен платеж и опция „Преглед”.

 

Данни за връщане и замяна: Гранде Дизайн ЕООД, Димитровград, Еконт Форум, 0988889199

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между  „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: BG 205748900, с адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 12, действащо от свое име във връзка с предоставянето на модни стоки на адрес (URL) http://grande.bg  и потребителите на интернет сайта  http://grande.bg .

Чл. 2. Използвайки уеб сайта http://grande.bg, потребителите декларират, че приемат и са съгласни с настоящите условия.

Чл. 3. Информация относно сайта:

Website URL:  http://grande.bg

За връзка : тел.: 0888 807969

Издател „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: BG 205748900, с адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 12

Чл. 5. Този документ съдържа Общите условия, според които „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: BG 205748900, с адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 12 извършва предоставяне на услуги чрез онлайн сайт на адрес: http://grande.bg, наричан по долу за кратко САЙТ . Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адрес http://grande.bg,  щe се нарича за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА http://grande.bg
 2. Информация съдържаща се на сайта.

Чл. 6. Посредством интернeт сайта http://grande.bg, потребителите могат да се запознаят с услугите предлагани от „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, да се информират относно същите, да отправят запитване на контактните форми.

 1. Интелектуална собственост

Чл. 7. (1) Сайтът и всички елементи, които съдържа (като брандове, изображения, текстове, видеа и др.), са защитени с права за защита на интелектуалната собственост.

(2)Не се допуска използване, възпроизвеждане или предоставяне на сайта (изцяло или отчасти) в никаква медия и с никаква друга цел, включително, но не само, търговски цели.

 1. Отговорност

Чл. 8 (1) „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД не носи отговорност за:

 1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайта и всички поддомейни или нарушено функциониране на сайта и всички поддомейни, включително в резултат на тестове от страна на дружествата с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта и неговите поддомейни;
 2. вреди,причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(2) „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете.

 1. Промени в сайта

       Чл. 9 (1) Издателят може да променяме съдържанието и информацията, поместени на сайта, както и тези Условия за ползване с цел спазване на приложимите закони и/или регламенти и/или с цел подобряване на сайтовете и предоставяните услуги и продукти.

(2) Потребителите имат задължението да следят за промените извършени по настоящите Общи условия за ползване на сайта.

 1. Лични данни

Чл. 10. За повече информация относно начина на обработване на личните ви данни, моля, вижте тук нашата политика за защита на личните данни.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН http://grande.bg
 2.  Чл. 11. (1)Този документ съдържа Общите условия, според които „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: BG 205748900, с адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 12 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: http://grande.bg наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса http://grande.bg се наричаме за краткост Потребител.

(2)При зареждането на страница от МАГАЗИНА и чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(3) Посредством интернет сайта http://grande.bg, потребителите могат да се запознаят и да информират относно продуктите предлагани от „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, да направят заявка и да закупят същите и да отправят запитване посредством контактните форми.

1.ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 15. Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина http://grande.bg

Чл. 16. (1) Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

(2) При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана или по всякакъв друг начин позволяващ на потребителя да разбере за намалението на цената.

Чл. 14. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови

       1.1. Права и задължения относно съгласно Законо за защита на потребителите.

Чл. 15. Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1.Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е „ГРАНДЕ ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК: BG 205748900
 2. Седалище и адрес на управление на доставчика: Димитровград 6400, ул. Хр. Смирненски 12, телефон на потребителя – 0888 807969,
 3. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: Димитровград
 4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до или под наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

       1.1.1. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Чл. 16(1) Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
1. датата на доставка, което означава датата, на която Потребителя или посочена от него трета страна (различна от куриера) са приели и физически владеят продукта; или
2. в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно:

(а) датата, на която Потребителят или трето лице (различно от куриера) и посочено от него са приели и физически владеят последния продукт, или

(б) датата, на която МАГАЗИНЪТ уведоми Потребителят, че не може да достави остатъка от поръчаните продукти; или
3.  в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части:

(а) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или

(б) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

Чл. 17. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител. Отказа на хартиен носител следва да бъде изпратен на адрес: Димитровград 6400 , ул. Хр. Смирненски 12.

Чл. 18. (1) Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказа/замяна (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail:  , като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

(2) За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

(3) В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от http://grande.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

Чл.19. (1) МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването по чл. 21 ал. 3 само по посочена от потребителя банкова сметка.

(2) МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл. 20. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл. 21. (1) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания .

       (2) Потребителят няма право на отказ от договора при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и са използвани от потребителя, поради нарушената цялостта.

Чл. 22. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

       1.1.2. Несъответствия на стоките и рекламации.

Чл. 23. (1)При получаване на пратката, Потребителя трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката.

(2)При несъответствие на получените стоки с поръчаните, потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

Чл. 24. При наличие на проблем и за заявка на рекламация относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0888 807969

Чл. 25. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Чл. 26. В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, Потребителя може да използва следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 1. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

Чл. 27 (1) За да направи поръчка, Потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

(2) Поръчките се изпращам от МАГАЗИНА само след като бъдат потвърдени по посоченият от Потребителя телефон.

       Чл. 28. Доставката за България се извършва от куриерска фирма Еконт в рамките на 7 работни дни и цените са както следва:

 • До всички населени места в България при поръчка до личен адрес 7-9лв,
 • До офис на Еконт в България при поръчка 4 -7 лв.

       2.1. Доставки до държави извън България

Чл. 29. За доставка извън България моля свържете се с нас на 0888 807969

Чл. 30. Потребителите на електронния магазин, чийто адреси на доставка са в населени места извън Европейския съюз заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

 1. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащане в брой при доставка – наложен платеж

Чл. 31. Изпращането на поръчаните стоки се осъществява на следващия работен ден, считано от датата на поръчката. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерска фирма Еконт. При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера.Всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

 1. АНУЛИРАНЕ

Чл. 32 Потребителя може да изпрати заявка за анулиране на своята поръчка на имейл: в срок от един час след подаването й. Заявки за анулиране след посоченото време също се разглеждат, но за съжаление не можем да гарантираме анулирането, тъй като поръчката може да е изпратена през това време.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 33. С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Потребителя подава лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които предлага. Изпратената до МАГАЗИНА информация се използва единствено за изпълнение на поръчката на Потребителя.

     III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. Всички спорове между „Гранде Дизайн“ ЕООД, потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 35. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 36. МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: http://grande.bg . Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

X